Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : Linda Yang

Số điện thoại : +86 16638166831

WhatsApp : +8616638166831

Free call

Hệ số đàn hồi và hệ số giãn nở có nghĩa là gì?

December 10, 2021

tin tức mới nhất của công ty về Hệ số đàn hồi và hệ số giãn nở có nghĩa là gì?

Hệ số đàn hồi còn được gọi là môđun đàn hồi.Mô đun đàn hồi không chỉ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến độ cứng của cáp mà còn là đại lượng vật lý quan trọng ảnh hưởng đến sức căng vận hành của dây và cáp trên không.Mô đun đàn hồi của dây dẫn trên không không chỉ liên quan đến vật liệu, mà còn liên quan chặt chẽ đến cấu trúc của dây dẫn, chẳng hạn như số lượng sợi của dây dẫn và các thông số quá trình của sợi.

Mô đun đàn hồi chính xác của ruột dẫn cần được xác định bằng thử nghiệm kéo, vì vậy người ta thường nói rằng có giá trị ban đầu và giá trị cuối cùng, trong khi báo cáo thử nghiệm thường chỉ đưa ra "các giá trị đo được".

 

Hệ số giãn nở đôi khi được gọi là độ đàn hồi tuyến tính, dùng để chỉ phần trăm thay đổi chiều dài của vật liệu đối với mỗi 1 ℃ thay đổi nhiệt độ, còn được gọi là hệ số giãn nở tuyến tính.Khi nhiệt độ của chất rắn thay đổi 1 ℃, tỉ số giữa sự thay đổi độ dài của nó so với độ dài của nó ở 0 ℃ được gọi là "hệ số giãn nở tuyến tính".

Do các chất khác nhau nên hệ số giãn nở tuyến tính cũng khác nhau, và giá trị của nó cũng liên quan đến nhiệt độ thực và nhiệt độ chuẩn được chọn khi xác định độ dài 1. Tuy nhiên, do hệ số nở tuyến tính của chất rắn ít thay đổi nên có thể bỏ qua, và a được coi là hằng số không phụ thuộc vào nhiệt độ.

Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn

wordmarket@zhenglancable.com
+8616638166831
+86 16638166831
worldmarket@zhenglancable.com